Wczytuję dane...
Regulamin sklepu.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu jest firma BAUTAM (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Browarnej 41/8; NIP 734-259-37-97; REGON: 120769408.
2. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: http://www.gotowe-projekty-domów.pl i http://www.projekty.gotowe.com.pl

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3. Zamówienia są przyjmowane:

• poprzez stronę - niniejszy sklep internetowy
• telefonicznie pod numerem 0-603 954-758
• mailowo na adres: domy@gotowe.com.pl

4. Po złożeniu zamówienia generowany jest automatycznie e-mail z wiadomością o dokonanym zakupie. Zakup należy potwierdzić poprzez kliknięcie w przesłany link.

5. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.

6. Zamówienia mogą być również potwierdzane telefonicznie.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.

8. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w Złotych Polskich; w cenach brutto.

10. Wszystkie zamówienia realizowane są przesyłką priorytetową pobraniową poprzez Pocztę Polską. (Kupujacy płaci za projekt u listonosza)

11. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony towar na swój koszt na terenie Polski. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.

12. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT na dane podane w zamówieniu.

13. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 3-7 dni roboczych. Nie dotyczy to projektów, przy których podano termin "do ustalenia".


TRANSAKCJA SPRZEDAŻY

14. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

 

GWARANCJA I ZWROTY

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

16. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać e-mailem.

18. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

19. Koszty przesyłki ze zwracanym projektem ponosi Kupujący. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą e-mailową. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i oryginałem faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

21. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki ze zwracanym projektem do Sprzedającego.

22. Do zwracanego artykułu Kupujący musi dołączyć fakturę, którą otrzymał wraz z przesyłką wraz z adnotacją dlaczego rezygnuje z zakupu.

 

Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Należność za zwrócone artykuły zostaną wysłane w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot należności możesz otrzymać przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe. W przypadku przelewu prosimy o dokładne podanie nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego. Pamiętaj o zachowaniu pocztowego dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy. Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie - w zależności od wybranego produktu zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzmy brakującą sumę. Skontaktuj się z nami wcześniej w celu ustalenia dokładnej procedury. Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Po upływie 14 dni od daty odebrania przesyłki, prawo zwrotu lub wymiany przysługuje tylko artykułom posiadającym wadę ukrytą (odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towarów z umową).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY