Wczytuję dane...
Adaptacje projektów typowych.

Adaptacje projektów typowych.

Adaptacja projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) polega na wprowadzeniu zmian do dokumentacji dostosowujące projekt do działki oraz uzupełnienie dokumentacji o wszystkie wymagane dokumenty, dodatkowe projekty, uzgodnienia i decyzje, które razem zakupionym projektem typowym stworzą kompletny PROJEKT BUDOWLANY, w formie gotowej do złożenia do Urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu typowego polega na konkretnych działaniach, do których zaliczymy:

 1. Wprowadzenie zmian do projektu typowego wg indywidualnych potrzeb i wymogów Inwestora. Są to zmiany zazwyczaj wynikające ze zwiększenia funkcjonalności projektu dla mieszkańców np. przesunięcie / likwidacja ścianek działowych, zmiana lokalizacji punktów  instalacyjnych, zmiana wielkości okien itp.
 2. Dostosowanie parametrów projektu typowego do wymogów obowiązującego na działce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub wydanych dla danej działki Warunków Zabudowy (WZIZT).
 3. Dostosowanie i wykonanie obliczeń konstrukcyjnych / wytrzymałościowych fundamentów budynku do warunków gruntowych panujących na działce, co realizuje się na podstawie zrealizowanych badań geotechnicznych przez lokalnego geologa.
 4. Sporządzenie nowego projektu fundamentów w zakresie architektury i konstrukcji, w przypadku dużego nachylenia lub nierówności terenu działki.
 5. Weryfikacja konstrukcji całego budynku i jego poszczególnych elementów, w zakresie dostosowania do lokalnych obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej (np. obciążenia wiatrem, śniegiem itp.).
 6. Sprawdzenie projektu typowego i w razie potrzeby wprowadzenie zmian do dokumentacji dostosowujących ją do aktualnie obowiązujących przepisów i norm budowlanych. Przy często zmieniających się przepisach budowalnych, bardzo często z zdarza się bowiem, że projekt typowy nie spełnia obecnie, coraz bardziej rygorystycznych wymogów. Dotyczy to szczególnie przepisów z zakresu podnoszących energooszczędność budynku. Coraz bardziej wygórowane wymagania co do parametrów cieplnych budynku narzuca projektantom stosowanie najnowszych technologii energooszczędnych dostępnych na rynku budowlany. Autor adaptacji ma za zadanie weryfikację projektu typowego pod tym względem i doradzić Inwestorowi najlepsze rozwiązania przy optymalnym koszcie ich zakupu.
 7. Realizacja i uzgodnienia PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT), który realizuje się na MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, zrealizowanej przez lokalnego geodetę. PZT jest integralną częścią projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133). Projekt ten przedstawia w formie opisowej i rysunkowej ostateczne usytuowanie projektowanego budynku na działce, jak również wszystkich innych elementów zagospodarowania terenu działki. Przedstawia się na nim całą infrastrukturę techniczną, zewnętrzne odcinki instalacji biegnące po działce, skrzynki pomiarowe, szamba, oczyszczalnie przydomowe, studnie, studzienki, wewnętrzny układ drogowy, elementy małej architektury itp. Bardzo często się zdarza, że Projekt Zagospodarowania Terenu PZT trzeba uzgadniać w wielu instytucjach i urzędach, ponieważ dopiero uzgodniony PZT może być włączony w kompletny projekt budowlany. Dotyczy do uzgodnienia PZT / lokalizacji inwestycji względem sieci instalacyjnych, względem rowów melioracyjnych, względem  cieków wodnych, czy w razie potrzeby uzgodnienie PZT z  Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Projektant adaptacji musi przeprowadzić wszelkie konieczne procedury z tym związane.
 8. Zaprojektowanie (w razie konieczności) zjazdu indywidualnego z działki drogowej na działkę inwestycyjną i uzyskanie szeregu Decyzji i uzgodnień z tym związanych. Projekt zjazdu realizowany jest przez projektanta branży drogowej i wraz z jego uzgodnieniem u zarządcy drogi dojazdowej jest włączany jako integralna część do projektu budowlanego. Projekt zjazdu indywidulanego nie jest konieczny w przypadku istniejącego, wybudowanego i zatwierdzonego zjazdu z działki drogowej na działkę inwestycyjną.
 9. Autoryzacja / podpisanie całości projektu budowlanego przez zespół projektantów: architekta, projektanta konstrukcji, projektanta instalacji sanitarnych, projektanta instalacji elektrycznych i projektanta branży drogowej. Autorzy widniejący na zakupionym projekcie typowym oficjalnie nie mogą być autorami całego projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Musieliby bowiem dokonać pełnej jego adaptacji do konkretnej działki wraz z szeregiem uzupełnionych do dokumentacji lokalnych dokumentów. Autorem projektu budowlanego staje się oficjalnie autor adaptacji, a nie autor projektu typowego. Autor adaptacji podaje również konkretną lokalizację inwestycji na konkretnej działce oraz załącza kopie posiadanych uprawnień projektowych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do izby architektów (w przypadku architekta) lub inżynierów budownictwa (projektanci poszczególnych branż: konstrukcyjnej, instalacyjnych i drogowej).

Wprowadzenie zmian w ramach adaptacji w projekcie odbywa się w zakresie rysunkowym i tekstowym. Zmiany muszą być naniesione na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym. Adaptację projektu typowego może wykonać wyłącznie projektanci z uprawnieniami.

 


ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO Z DUŻYMI ZMIANAMI.


Przy omawianiu tematyki adaptacji projektu typowego trzeba bardzo jasno zaznaczyć, że w przypadku chęci wprowadzenia bardzo dużych zmian do wybranego projektu typowego (zwłaszcza tych naruszających konstrukcję), NIE NALEŻY KUPOWAĆ PROJEKTU TYPOWEGO. Zakup projektu typowego i jego adaptacja opłaca się tylko wyłącznie jeżeli chcemy wprowadzić do niego zmiany NIENARUSZAJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDYNKU. Przy zmianach konstrukcyjnych, cały zakupiony projekt typowy pójdzie po prostu do kosza i trzeba projektować dom praktycznie od nowa. Takie zmiany wymagają bowiem realizacji:

 • nowych opisów i rysunków architektury,
 • nowych obliczeń, opisów i rysunków całego projektu konstrukcji,
 • nowych opisów i rysunków projektu instalacji sanitarnych,
 • nowych opisów i rysunków instalacji elektrycznych,
 • nowych obliczeń cieplnych i nowej charakterystyki energetycznej itd.

Jeżeli nie zaprojektuje się go od nowa, projekt typowy całkowicie pomazany czerwonym pisakiem i korygowany będzie kompletnie nieczytelny dla wykonawcy, jak i dla Inwestora. Ponadto, koszt samego projektu typowego + koszt tych wszystkich zmian i adaptacji byłby w sumie równy kosztowi projektu indywidualnego.

Dlatego też, jeżeli wybrany projekt nie odpowiada nam pod pewnymi względami wymagającymi naruszania konstrukcji to mamy dwa wyjścia. Znaleźć inny projekt typowy, który będzie całkowicie spełniał nasze wymagania, albo zamówić projekt indywidulany, który cenowo wyjdzie mniej więcej tyle samo co całkowite przerabianie projektu typowego. Ponadto projekt indywidualny będzie od razu przystosowany do wymogów zabudowy i bardzo rygorystycznych paramentów energooszczędnych.

 


KOSZT ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO (BEZ ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH).


Nasza firma oferuje Państwu adaptację każdego, dowolnego projektu typowego. Jej koszt jest uzależniony od skomplikowania projektu, skomplikowania warunków lokalnych na działce i zdobytej dotychczas  dokumentacji. W przypadku standardowego projektu domu jednorodzinnego, na podstawowy koszt adaptacji składają się:

 I. Koszt adaptacji projektu typowego.

Dla budynku o pow. netto (po podłodze) do 250 m2 = 4 500,00 zł BRUTTO

Powyższy koszt obejmuje adaptację projektu bez znaczących zmian konstrukcyjnych i instalacyjnych. Nie obejmuje natomiast mapy do celów projektowych (od geodety) i badań geotechnicznych (od geologa).

 

II. Koszt projektu zagospodarowania terenu.

Dla budynku o pow. netto (po podłodze) do 250 m2 = 2 900,00 zł BRUTTO

Powyższy koszt obejmuje realizację kompletnego Projektu Zagospodarowania Terenu wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych i projektem wewnętrznego układu drogowego. Nie obejmuje natomiast projektu zjazdu indywidualnego i zewnętrznych przyłączy instalacyjnych (poza skrzynkami pomiarowymi i studzienkami pośrednimi).

 

Adaptacji projektu dokonujemy na działkach z terenu obejmującego okolice następujących miejscowości:

Kraków, Skawina, Niepołomice, Wieliczka, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Zielonki, Michałowice Krzeszowice, Zabierzów, Libertów, Piekary, Kokotów, Siepraw, Dobczyce, Liszki, Rząska.

W celu uzyskania pełnej, kompleksowej wyceny usług, aż do momentu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza umieszczonego w linku poniżej.


ZAPYTAJ O  KOSZT ADAPTACJI PROJEKTU I PROCEDUR UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ  


 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY